Aikido prasmės paslaptis - Eiliuotos kelio dainos (I - dalis)

Okui - paslaptys

1. Bu - mūsų nacijos didžios dvasios pagrindas. Bujutsu, kaip dalis kodo, mokina mus kūnu ir dvasia siekti Yamato-damashii kario dvasios Ki harmonijoje su dievais (Yorozu no Kami). Tokiu būdu, mes mokomės apjungti tiesą, sėkmę ir grožį - vienintelius nuoširdžius. Bu daro žmones nuoširdžiais, neturinčiais nei menkiausių silpnybių ar dėmių, nuo tada, kai jie pilnai susilieja su savo mintimis. Todėl mūsų tikslas - harmoningai vystytis ir iliuzijų, ir realiame pasaulyje, prisiimant atsakomybę už šį dovanotą pasaulį ir paaukojant harmonijai ir grožiui (savo) Yamato-damashii.

2. Siaurąja prasme tai reiškia, kad mes privalome atlikti griežtus fizinius pratimus (shugyo) kūnui, kai, tuo metu, mūsų kokoro išlieka ypač budri, turint omeny, "ieškanti" (shugyosha).

3. Plačiąją prasme, tai reiškia apsijungimą su Didžiąja Dievybe. Svarbiausias Bu principas - būtinybė shugyo, esantis Nuostabiosios Meilės viskam šventosios Vienybės pagrindo išraiška.

1936 m. gruodis, palanki diena (O'sensei)

Bujutsu: išraiška ir dvasia dievų
Pradas Izu ir Mizu
Toks mielas!

Patalpinkite aktyvų elementą (yo) į dešinę ranką
Nukreipkite kaire pasyvų (in)
Ir tokiu būdu veskite priešininką.

Kelio pagalba
Iškvieskite suklydusį priešą
ženkite pirmyn ir pasitikite jį mokymo žodžiais -
Meilės Kardu.

Tiesa ar klydimas?
Kas gali pasakyti, kuris žmogus pranašesnis
Panašiai kaip "jaunas mėnulis" pasirodantis ir pranykstantis
Niekas tiksliai nežino kada.

Dieviškasis Kelias!
Vesk į egzistavimą Visatos Dangaus ir žemės
Vis arčiau ir arčiau
į dvasią, tarnaujančią Dievui.

Matykite teisingai daiktus
Suderinkite balsą su šūkiu
"Yah"
Niekada neįsitraukite į priešo ritmą.

Aš stoviu kalnų upelyje
Koks švarumas! Pliuškenimosi garso vandens į akmenis
Tačiau kur - žmogus
Kuris taip aiškiai galėtų kalbėti (apie Kelią).

Saugokis ne jo spindinčių ašmenų
Nieko negalima ten pastebėti
Jo kumščiai parodys, kur jis ruošiasi kirsti.

Suklydusiam priešui puolant
Aš turiu atsistoti už jo
Ir taip nuversti priešą žemyn.

Tai - nuoširdumas!
Pirmiausia puoselėkite nuoširdumą visa savo širdimi
Tuo būdu suprasite šią tiesą
Realus Pasaulis ir Vizijų Pasaulis yra viena.

Kaskart, kai aš atsiduriu
Aklavietėje savo kelyje
Tą brangų kelią Izu ir Mizu
Aš prisimenu, kad dar kartą pasipriešinčiau.

Jei Jūs išklydote iš kelio
Be abejo Jūs einate "klystkeliu",
Nesivadovaukite užsispyrimu.

Priešo iečių miško
Apsupty!
Tada supraskite kad tie puikus iečių antgaliai
Yra puikiu jūsų skydu.

žmogus, kuris
Bet kokioje situacijoje
Nuolankiai atsiduoda tiesai
Niekada neištrauks savo kardo paskubomis.

įliekite savo dvasią ir širdį
į kasdienines pratybas -
Prieiti prie kiekvieno jam ypatingu vieninteliu principu,
Tai - "Kario Kelias".

Priešas artėja, ketindamas smogti.
Puolimo metu
Vienu žingsniu išvenkite jo smūgio
Ir tuo metu atlikite priešpriešinį puolimą.

Matykite teisingai daiktus
Suderinkite balsą su šūkiu
"Yah"
Niekada neįsitraukite į priešo ritmą.

Su "Eiii" kirskite žemyn!
Tikrasis priešas slypi viduje.
Mokykite jį su "Yah"
Nukreipkite jį su "Toh".

Pirmiausia mokinkitės Aiki techniką -
Dievų Kelią,
Tada joks priešas niekada nepuls.

Jo kardas pakeltas kirčiui
Priešas skrieja link žmogaus, manydamas esant jį prieky,
Tačiau nuo pat pradžios
Aš stovėjau už jo nugaros.

"Norėdamas vadovauti priešo kardų miškui, išdygusiam priešais,
žinok, kad jų dvasia/mintys - tavo skydas".

Išraukite lauk iš savo dvasios
Senus šiurkščius įžeidimus - jie vargina,
Atvėrę kelią Dangaus likimui,
Leiskite jam spindėti!

Kai jūs pereinate į chudan,
Perkelkite priešo dvasią į vidurį
Ir perimkite jos ritmą tame pačiame kumštyje.

Net apsuptyje didelio kiekio priešų
įsivaizduokite juos, kaip vieną,
Ir taip kovokite!

Priešas gali pereiti į gedan,
Tačiau pasilikite, nors jūs esate chudan,
Nejudindamas ašmenų nei aukštyn, nei žemyn.

Jei norite susilpninti
Priešo kardą,
Pirmiausiai pasitraukite, "įeikite" ir kirskite!

Nors priešų ietys yra jums iš priekio ir iš užnugario,
Pasinaudodamas jų puikiu ginklu, tarsi skydu,
Tu turi smogti ir pasiekti pergalę.

Be menkiausio silpnumo,
Mažiausiai galvodamas apie priešą
Ir jo supančius kardus,
"įeik" ir kirsk!

Tekančios saulės spinduliai liejas į vidų,
Mano mintys aiškios,
Judu prie lango, aš bėgu debesų atžvilgiu
švytėdamas tarsi aušra.

Atsistokite, kaip "pirmame veiksme su Kardu", keldamas į dangų,
Užbaikite greitai ir išlaisvinkite savo jėgą
Kirsdamas įstrižai.

Net stipriausias žmogus
Turi ribotą jėgos sferą.
Veskite jį už šios sferos ribų
į savąją, ir jo jėgą išsklaidysite.

"Jūs turite tai realizuoti!
Aiki negali būti užgrobtas šepetėliu,
Ir, tuo pačiu, negali būti išreikštas garsu,
Todėl kiekvienas turi pradėti
Tai įgyvendinti".

Esant Jodan,
Kiekvienas pats turi tapti jodan,
Tokiu būdu,
Artėjanti ietis gali būti sutriuškinta,
Pergalė bus jūsų.

Tekančios saulės spinduliai liejas į vidų,
Mano mintys aiškios,
Judu prie lango, aš bėgu debesų atžvilgiu
švytėdamas tarsi aušra.

į kairę ar į dešinę,
Kirtimas ar smūgio atrėmimas,
Atsisakykite visko, galvodami apie juos,
žmogaus dvasia privalo akimirksniu veržtis ten!

Atsistokite į gedan ir stebėkite,
Dvasia pozityvios (yo)
šešėlyje (in),
Atpažinsite kirtimus ir dūrius
Priešo ašmenų,
Kaip paprastą ženklą.

Mobilizuokite visas (savo) jėgas AIKI pagalba,
Kurkite gražų pasaulį
Ir saugų pasaulį.

Nors jūs galite mokintis
Dirbdamas vienu kardu ar kitu,
Kur bus vidurys
Visų tavo galimybių.

Dideliu greičiu žemyn iš Dangaus
šviesos Dievas leidžiasi
Nušviesdamas visą pasaulį
Net iki jūrų dugno.

Atsispindėjusi į Dangų
Visa tamsa pavirtus šviesa
Leidžiasi, neaprėpiama didžiule jūra
Pripildyta Džiaugsmo balsais.

Giliai Izu karštyje,
Kuris Spindi aukštai Danguje
Aidi garsai
Aštuonių Stichijų Valdovo.

Susiliekite (ki-musubi) su
Dangum ir žeme (tenchi),
Atsistokite į centrą (visko),
Patalpinkite į savo širdį
"Kalnų Aido Būseną".

Dangaus ir žemės dvasia
Sustingusi įgauna kryžiaus formos (+) būseną,
Harmonija ir Džiaugsmas sudaro tiltą,
Kuris sujungia šiuos pasaulius.

šis pasaulis sutvertas
Iš gyvenimo energijos (iki-inochi), kvėpavimo energijos (iki-inichi) ir
saugojimo energijos Viso, kas gyva (iki-inochi), Viskas persipina ir veši
į brangakmenį panaši Aiki Dvasia (tama-no-aiki).
Izu!

Ritualu išvalytas, vienintelis švariai išsiplauna.
Tobula forma visur išplintantis
Universalaus Principo šauksmas
(Izu-no-mitama)
šviesos viduryje drąsiai
Su karine narsa jis šaukia.

šviesi ir aidinti yra kotodama,
Garbinga išraiška švento Tėvo,
Vienintelis dvasinis pradas (visko, kas egzistuoja).

Nuo senų senovės
Pranašumas mokymo Dviem Keliais,
Abiem, Kardo ir Plunksnos,
Padėjo susivokti kūne ir dvasioj.

AIKI metodai,
Laikykitės Kusanaqi Principų,
Saugančių Kelią Budos, (Shinto) Dievų,
Ir šį apsireiškimo pasaulį.

Forma ir grožis, sudarantys Dangaus ir žemės pasaulius,
Tapo viena šeima.

Pasaulio pradžioje
Atvyko iš Dangaus
Išlenktas Akmuo, Veidrodis ir Kardas
Kurti naciją.

Laiko pradžioje
"Bu" nusileido iš Dangaus
Tarnauti žemės apsaugai,
Taip sako šventas Imperatoriaus balsas.

Net kai vienas priešas iškvietė jus,
Būkite geriausioj savo parengtyje,
Visiškai kontroliuodamas priešą,
Esantį kairėje, dešinėje, priešais ir už nugaros.

Aiki!
Pagrindas meilės galios,
Meilė, kuri privalo visada augti ir plėstis.

Aiki negali būti užgrobtas šepetėliu,
Ir, tuo pačiu, negali būti išreikštas garsu,
Todėl kiekvienas turi pradėti
Tai įgyvendinti
(satori).

Aiki!
Kelias, taip sunkus analizuoti,
(Tačiau tik vienintelis reikalingas) sekant
Natūralų sukimąsi
Dangaus.

Jūs turite suvokti tai!
Aiki negali būti užgrobtas šepetėliu,
Ir, tuo pačiu, negali būti išreikštas garsu,
Todėl kiekvienas turi pradėti
Tai įgyvendinti
(satori).