Aikido istorija Lietuvoje


  

Aikido pradžia Lietuvoje turbūt reikėtu sieti su Raimondo Šepečio ir Gijos Amkoladzes vardais. Būtent šie asmenys laikytini aikido pradininkais Lietuvoje. Raimondas Šepetys ir Gija Amkoladze baigę aikido instruktorių kursus Sankt Peterburge, 1991 m. atvyko į Lietuvą pradėjo vesti aikido užsiėmimus – G. Amkoladze Vilniuje, R. Šepetys Biržuose. Vėliau, apie 1993 m., R. Šepetys persikėlė gyventi į Kauną ir šiame mieste įkūrė Kauno aikido klubą. Praktiškai dauguma, vėliau pradėjusių veikti aikido klubų ar grupių praktikuojančių aikido, buvo įsteigtos šių asmenų mokinių, ar jų mokinių mokinių. Šiuose klubuose yra praktikuojama aikido Aikikai kryptis. Dalis mokinių ar jų mokiniai praktikuoja Takemusu Aikido ("Ulf Evenas Aikido Centras", "Takemusu Aiki Shuren Dojo")
Teisybės dėlei, reikėtu paminėti, jog, Vilniuje buvo kitų aikido entuziastų, kurie susidomėjo Yoshinkan aikido ir sudalyvavę keliuose meistrų vedamuose seminaruose pradėjo savarankiškus užsiėmimus, jų techninis kuratorius Rašit Gataullin (S. Peterburgas), tačiau kiek yra žinoma šiuo metu šie asmenys savo aikido veiklą yra sustabdę.
Taip pat, Vilniuje buvo ir kitų aikido entuziastų, kurie pradėjo bendradarbiauti su Maskvoje veikiančiais aikido klubais ir organizacijomis bei vėliau įkūrė savo aikido klubus ar organizacijas („Sūkurys“, įkurtas apie 1998 m., „Aidas“, įkurtas apie 2007 m.).
G. Amkoladze ir R. Šepetys praktikuodami aikido ir jį populiarindami nuėjo skirtingais keliais, tačiau jie ar jų mokiniai toliau kartu sėkmingai dalyvauja Lietuvoje ir užsienyje rengiamuose aikido seminaruose. 
G. Amkoladze pasiekė, kad jo įkurtą aikido organizaciją Lietuvoje pripažintu Pasaulinė Aikido Centrinė Būstinė (Aikido World Headquarters), įkurta aikido kūrėjo Morichei Uesiba sūnaus, Kishomaru Uesiba. Tai įvyko 1997 m. gegužės 8 d. Nuo šios datos kiekvienais metais, dažniausiai pavasarį, į Vilnių atvyksta meistrai iš Pasaulinės aikido centrinės būstinės ir veda seminarus, kuriuose dalyvauja asmenys praktikuojantys aikido iš visos Lietuvos.
R. Šepetys, pasirinko kitą aikido populiarinimo ir vystymo kryptį – jis ir jo mokiniai liko „ištikimi“ S. Peterburge įkurtai Tarptautinei Eurazijos aikido federacijai ir jos rengiamiems seminarams S. Peterburge. Nuo 1996 m., kiekvienais metais S. Peterburge organizuojamame aikido seminare „Baltosios naktys“, dalyvauja R. Šepečio mokiniai ir jo mokinių mokiniai. Seminarus „Baltosios naktys“ vedė Tamura N., Yamada Y., Ž. Blez, Sugano S. ir kiti aikido pasaulyje žinomi ir pripažinti meistrai.
R. Šepečio iniciatyva, siekiant apjungti Lietuvoje veikiančius aikido klubus ir klubus, kuriuose praktikuojama aikido, kas padėtu sėkmingiau populiarinti aikido Lietuvoje, 2000 m. pabaigoje buvo įkurta Lietuvos aikido federacija. Šios organizacijos prezidentu buvo išrinktas D. Kvašninas, kuris šias pareigas eina iki šiol. Šiuo metu federacija išsiplėtė ir jungia aikido klubus ar klubus, kuriuose vyksta aikido užsiėmimai Kaune, Panevėžyje, Mažeikiuose, Šakiuose, Marijampolėje ir turbūt laikytina skaitlingiausia praktikuojančių aikido asmenų skaičiumi organizacija.
Lietuvos aikido federacijos kvietimu į Lietuvą 2003 m. atvyko Tarptautinės Eurazijos aikido federacijos prezidentas Kiseliov S. V. ir pravedė seminarą.
Nuo 2007 m. Lietuvos aikido federacijos kvietimu du kartus per metus į Lietuva atvyksta Novikov I. A. ir praveda seminarus. Novikov I. A. galima būtų laikyti Lietuvos aikido federacijos techniniu kuratoriumi.Lietuvos aikido federacijos nariai neapsiriboja dalyvavimu vien tik Lietuvoje rengiamais aikido seminarais, organizuojamais šios ir kitų Lietuvoje veikiančių aikido organizacijų. Kiekvienais metais Lietuvos aikido federacijos nariai vyksta į S. Peterburge rengiamą aikido seminarą „Baltosios naktys“, Lenkijoje, Prancūzijoje ir kitose šalyse vykstančius aikido seminarus. Lietuvos aikido federacija palaiko draugiškus ryšius su visomis aikido organizacijomis ir klubais Lietuvoje.

 

Būsime dėkingi asmenims, kurie galėtų papildyti šią informaciją.