Trumpa O'Sensei (Morihei Ueshiba) biografija

 MORIHEI UESHIBA
1883
gimė gruodžio 14 d. Tanabe mieste, Kishu (dabartinė Wakayama) prefektūroje.

1900 rugsėjo mėn. išvyko į Tokyo, kur įsidarbino raštinių reikmenų parduotuvėje.

1901 trumpalaikės Tenjin Shin'yo-ryu Jujutsu studijos.

1903 Tanabe mieste vedė tolimą giminaitę; Hatsu Itogawa. gruodžio mėn. įstojo į Wakayama 61-ą armijos pėstininkų pulką.

1905 paliko Manchurian (Mandžiūrijos)frontą (Rusijos-Japonijos karas).

1906 demobilizuotas iš armijos, grįžo į Tanabe miestą.

1908 gavo Yagyu-ryu Jujutsu sertifikatą.

1910 išvyko į Hokkaido salą.

1911 gimė pirmoji duktė Matsuko.

1912 vadovauja Kishu naujakuriams, atvykusiems į Hokkaido (Aza-Shirataki, Kamiyubetsu kaimas, Mombetsu apygarda).

1915 Hisada Inn (Engaru) sutiko Sokaku Takeda (Daito-ryu jujitsu).

1917 liepos mėn. gimė sūnus Takemori.

1918 buvo Kamiyubetsu kaimo municipaliteto nariu (1918 birželio mėn.-1919 balandžio mėn.).

1919 gruodžio mėn. paliko Hokkaido ir išvyko pas sergantį tėvą. pasiekęs žemyną, aplankė Sokaku Takeda.

1920 Ayabe, Kyoto prefektūroje sutiko Onisaburo Deguchi, Omoto religijos išpažinėją. sausio mėn. mirė tėvas Yoroku. grįžta į Tanabe miestą. išvyko su šeima į Ayabe miestą (į Omoto religinės bendruomenės žemę). pasistatė "Ueshiba Juku" dojo. rugpjūčio mėn. gimė antras sūnus Kuniharu. rugpjūčio mėn. mirė pirmas sūnus Takemori. rugsėjo mėn. mirė Kuniharu.

1921 birželio mėn. gimė trečias sūnus Kisshomaru (gimimo vardas - Koetsu).

1922 mirė motina Yuki. pas jį Ayabe mieste apsilankė Sokkaku Takeda su šeima, kur mokino ir gyveno nuo balandžio 28 iki rugsėjo 15 d. iš Takeda gavo "kyoji dairi" (mokytojo asistentas) sertifikatą (rugsėjo mėn.).

1924 kartu su Onisaburo Deguchi išvyko į Mongoliją, norėdami sukurti utopinę bendruomenę (vasario-liepos mėn.). Apkaltinus sąmokslu su kinais prieš esamą vyriausybę, Onisaburo Deguchi partija, o kartu ir Ueshiba, paimti į nelaisvę ir uždaryti į kalėjimą, kur grėsė mirties bausmė. įsikišus Japonijos konsulatui, neilgai trukus buvo išvaduoti ir grįžo į Japoniją.

1925 technikos demonstracija Tokyo mieste ministro pirmininko Gombei Yamamoto kvietimu.

1927 išvyko į Tokyo su šeima. Shiba, Shirogane (Sarumachi) kunigaikščio namų biliardinėje įkūrė laikiną dojo.

1928 išvyko į Shiba, Tsunamachi, rinkti vietą laikinam dojo.

1929 išvyko su šeima į Shibą, Kuruma-cho, įkurti laikiną dojo.

1930 išvyko į Shimo-Ochiai, esantį Mejiro. Jigoro Kano, Judo (dziudo) įkūrėjas, stebėjo Ueshiba technikos demonstraciją Mejiro dojo ir atsiuntė mokintis keletą mokinių iš Kodokan, tame tarpe ir Minoru Mochizuki.

1931 paskirtas į Ushigome, Wakamatsu-cho, Kobukan dojo.

1932 Budo Sen'yokai (kovos menų rėmimo draugija) pripažįsta Ueshiba geriausiu žinovu kovos menuose.

1933 išleistas specialus vadovas "Budo Renshu".

1935 pasirodo dokumentinis filmas apie Aikido, sukurtas Asahi Newspaper Company iš Osaka. Vienintelis žinomas prieškario filmas apie Morihei Ueshiba (šis filmas yra Aikido Journal dispozicijoje).

1937 Ueshiba vardas įtraukiamas į Kashima Shinto-Ryu knygą.

1938 išleistas specialus vadovas "Budo".

1939 pakviečiamas mokyti į Mandžiūriją.

1940 dalyvavo kovos menų demonstracijoje Mandžiūrijoje, skirtoje paminėti Japonijos 2600-ąsias metines.

1941 demonstravo techniką imperatoriui priklausomoje Sainenkan dojo imperatoriaus šeimos nariams. mokytojavo karinės policijos akademijoje. pakviečiamas į Mandžiūriją mokyti universitetų kovos menų savaitės metu. tampa kovos menų patarėju Shimbuden ir Kenkoku universitetuose, Mandžiūrijoje.

1942 Aikido vardas tampa oficialiu ir įregistruojamas švietimo ministerijoje. atsižvelgiant į Mandžiūrijos - Japonijos mainus, pakviečiamas į Mandžiūriją pristatyti Japonijos kovos menus, kovos menų demonstracijoje. 10-ųjų Mandžiūrijos nepriklausomybės metinių proga (rugpjūčio mėn.). išvyko į Iwama, Ibaraki prefektūrą. sūnus, Kisshomaru Ueshiba, tampa įkurto Kobukai centro direktoriumi.

1943 Aiki Shrine statyba Iwama mieste.

1945 Kobukai įkūrimas panaikino nesutarimus dėl pozicijų kovos menuose. baigiamas statyti Iwama dojo.

1948 Hombu dojo persikėlė į Iwama, atidarytas biuras Tokyo mieste. Kisshomaru Ueshiba tampa įkurto Aikikai centro direktoriumi.

1949 atnaujinamos reguliarios treniruotės Tokyo dojo.

1955 keletui savaičių nuvyko pas Bansen Tanaka į Osaka, vesti užsiėmimų dojo.

1956 Hombu dojo iš Iwama persikėlė atgal į Tokyo. keletas užsienio ambasadorių pakvietė viešai pademonstruoti techniką.

1958 sukurtas JAV televizijos dokumentinis filmas "Randezvous with Adventure" ("Susitikimas su nuotykiu") (Aikido Journal dispozicijoje).

1960 už nuopelnus visuomenei, Japonijos vyriausybė įteikė ordiną su purpurine juosta, kaip pagarbos ženklą.

1961 Hawaii Aikikai pakviečia atvykti į Havajus (vasario mėn.). pasirodo NHK kampanijos televizijos dokumentinis filmas (Aikido Journal dispozicijoje). susikūrė visos Japonijos studentų Aikido federacija ir jos prezidentu paskelbė Ueshiba.

1963 pirma visos Japonijos Aikido demonstracija (spalio mėn.).

1964 gavo IV laipsnio Tekančios Saulės ordiną, kaip Aikido įkūrėjas.

1968 pastatomas naujas Hombu dojo.

1969 paskutinis pasirodymas sausio 15 d. Kagami Biraki šventėje.

mirė balandžio 26 d. kremuotas ir palaidotas Kozanji, Tanabe mieste. plaukų sruogos saugomos Iwama, Kumano dojo, Ayabe ir Aikikai Hombu dojo. Tanabe ir Iwama miestų gyventojai paskelbė garbės nariu. žmona Hatsu mirė birželio mėn.