Seminaras Vilniuje 2011.10.27 - 31 dienomis (Shigeru SUGAWARA, Shihan, 7 DAN)